Bestyrelsesmøde

Emner der ønskes behandlet på mødet kan sendes til bredstenhallernesbestyrelse@gmail.com